REBLOG PRO SZABÁLYZATA


Kérjük, olvassa el figyelmesen a Reblog Pro (a továbbiakban: „Pályázat”) alábbi részvételi feltételeit. A Pályázatban való részvétel, a Pályázat jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat szervezője a New Wave Media Group Kft. (cégjegyzékszám: 01-10-044389, cégjegyzékszám: 01-10-044389, adószám: 12503421-2-41, a továbbiakban: „Szervező”).

1. A pályázat ideje és helye:

A Reblog Pro 2018 januárjától visszavonásig tart.

2. A pályázat menete:

 • A Reblog Pro ideje alatt a kizárólag a Reblog blogszolgáltatáson futó, azaz más blogszolgáltatónál/weboldalon nem megjelenő kreatív, egyedi, a versenykiírás tartalmi és formai követelményeinek megfelelő blogokat jutalmazzuk. A verseny célja a minőség, az alaposság, és a rendszeresség. A pályázók a pályázatban ingyenesen vesznek részt, nincsen nevezési díj.
 • A pályázat ideje alatt a blog témái 3 havonta követik egymást, akként hogy az első forduló utolsó hónapja és a második forduló első hónapja fedi egymást, valamint a második forduló utolsó hónapja és a harmadik forduló első hónapja szintén, és így tovább. Előreláthatólag a pályázat ideje alatt összesen 4 olyan hónap lesz, amikor két témában is lehet pályázni, a szervező azonban ezzel kapcsolatban fenntartja a változtatás jogát.
 • Összesen 4 forduló lesz, azaz 4 alkalommal nyílik lehetőség a pályázat nyereményéért, a szerződésért nevezni.
 • A szabályzat módosításának, illetve a versenyidőtartam megváltoztatásának jogát a szervező fenntartja.

3. Hogyan vehetek részt a pályázatban?

 • A Reblog.hu regisztráció vagy belépés után lépj be a saját blogodra, vagy hozz létre egyet, ha még nincs.
 • A blog fejlécében, ha be vagy lépve, egy legördülő menüből választhatod ki, hogy nevezni kívánsz a versenyre. Ezzel elfogadod a Szabályzatot, több teendőd nincs.
 • Ha nem szeretnél részt venni a pályázatban, vagy később meggondolod magad, a fejlécben egyszerűen kattints a „kilépek” gombra.
 • A Reblog az alábbiakban segítséget nyújt:
 • regisztrációval, blog létrehozással kapcsolatos problémák esetén;
 • sablonválasztással, egyedi megjelenés kialakításával kapcsolatos nehézségekkor,
 • blogköltözés esetén egyik szolgáltatótól a másik szolgáltatóra, weboldalról blogoldalra átvinni a tartalmat, valamint archívum beillesztés kapcsán;
 • a tartalom minőségével kapcsolatos visszajelzés igénye esetén,
 • közösségi média jelenléttel kapcsolatos kérdésekkor,
 • egyéb technikai jellegű kérdések kapcsán.

Az alábbi email címen várjuk a megkereséseket: support@reblog.hu.

2. Nyeremények:

 • A Reblog Pro pályázat témája ahogyan leírtuk, 3 havonta változik. Egy téma lezárásának (továbbiakban: témaforduló) a végén a nyertes blognak a Szervező megbízási szerződést ajánl, amelyet ha a nyertes elfogad, akkor határozott idejű, 3 hónapos szerződést köt vele a Szervező, melynek értelmében a blog szerzője/szerzői havi nettó 200 000,- Ft ellenérték fejében biztosítja/biztosítják a blog további működését.  A sikeres együttműködés után a szerződés kölcsönös megegyezés után meghosszabbítható.
 • Ahhoz, hogy valakinek a Szervező szerződést ajánljon, nem szükséges mind a 3 hónapban végig publikálni. Ha utolsó hónapban érkezik be egy arra érdemes nevezés, megnyerheti a fődíjat.
 • A szervező fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a 3 hónap ideje alatt egy blog sem éri el a szerződéshez szükséges színvonalat, a díjat nem osztja ki, és szerződést egyik nevezővel sem köt.
 • Ha egy blog a témaforduló első hónapjában nevez, javasoljuk, hogy a 3 hónap alatt végig jelentkezzen tartalommal, ugyanis ez alapján tudjuk leszűrni, hogy valaki hosszú távon képes-e színvonalas tartalmat szolgáltatni.
 • A fent említett szerződés mellett minden hónap végén 100 000 forintot ítélünk meg a legígéretesebb pályázónak. A Szerkesztők azonban dönthetnek úgy, hogy ezt két, egyaránt sikeres versenyző közt kétfelé osztják, továbbá dönthetnek úgy, hogy a díjat nem ítélik meg senkinek, amennyiben a versenymunkák színvonala nem éri el a kívánt szintet.
 • A havi győztesnek kijáró díj nem zárja ki, hogy ugyanaz a blog nyerje el szerződést a témaforduló végén.

3. A nyertesek:

 • Minden hónapban a reblog.pro illetve a pro.reblog.hu oldalakon közzétesszük a nyertes blog nevét.
 • A Pályázatban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Pályázó egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez.
 • A nyertes blog adminisztrátorát közvetlenül értesítjük. Ha egy blognak több szerzője vagy adminja van, a blog tulajdonosával tartjuk a kapcsolatot, őt tekintjük a verseny elsődleges nevezőjének.
 • A nyereményt adóterhek nem terhelik.

5. Az elbírálás szempontjai:

 • A minőség, az adott tartalom érdekessége, szakmaisága, stílusa, frissülési gyakorisága, alapossága, relevanciája, közösségi oldalakon mutatott aktivitása, formai sokszínűsége alapján dől el. A máshonnan átköltözött blogok itteni teljesítményét értékeljük.
 • Egy blogger több blogot is indíthat, több bloggal is nevezhet, ezek számát a szervezők nem korlátozzák.

6. Formai és tartalmi követelmények:

 • Rendszeresen frissíteni kell a posztokat, a kiírt témában heti 3-4 posztot kell írni a blogban a nevezéstől kezdve a témaforduló végéig.
 • Cím a címsorban legyen, fontos a magyar helyesírás szabályainak való megfelelésre való törekvés.
 • Színvonalas képi illusztráció, minden bejegyzéshez legalább egy, minimum 640x480 px széles kép feltöltése szükséges.
 • A megfelelő, menürendszer kialakítására alkalmas sablont kiválasztva menükbe rendezett, rovatszerű működésre való törekvés. Ez ajánlott működés, nem teljesülése esetén a blog nem esik el a nyerési esélyektől.
 • Eredeti, nem öncélú, az olvasóközönség számára hasznos információkat átadó tartalom előállítása.
 • A blog neve alkalmas legyen márkaépítésre
 • Legalább egy közösségi oldalon a saját tartalom rendszeres megosztása.
 • Csak magyar nyelvű blogokkal lehet nevezni

7. Részvételre való alkalmasság

 • A pályázatban részt vehetnek bármely magyar vagy külföldi blogszolgáltatónál indított magyar nyelvű blogok, ha a tartalmukat a reblog.hu oldalra költöztetik, ezzel párhuzamosan a korábbi felületen futtatott blogot megszüntetik.
 • Részt vehetnek továbbá a reblog.hu oldalon újonnan induló és már korábban is itt működő blogok, ha témájukban egyeznek az aktuális kiírással.
 • A versenyben minden olyan blog/blogger részt vehet, akinek/aminek tartalma nem duplikált, nem ütközik törvénybe, nem forgalomterelési céllal jött létre, nem pr tartalom, és nem sért személyt vagy csoportokat. A Pályázatban a New Wave Media Group Kft. munkatársai nem vehetnek részt.
 • A versenyből kizárható az a blog, aminek tevékenysége megsérti az ÁSZF-et vagy a Magyarországon hatályos törvényeket.
 • A versenyből való kizárás jogát a szervező fenntartja.

8. A Pályázatra való nevezéssel a blog tulajdonosa az Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi és vállalja:

 • Blogja kikerülhet az origo.hu internetes portál címlapjára, a Szervező portfóliójának, kapcsolt vállalkozásainak egyéb felületeire, a Reblog címlapjára és social média felületekre, azonban ezen megjelenésekre a szervező nem vállal kötelezettséget.
 • A blogbejegyzések fenti és egyéb helyeken történő kiemelése szükségszerűen időben és gyakoriságban nem biztosít mindenkinek ugyanakkora szereplést, a kiemelés, szerkesztőségi döntések mentén alapul, ugyanakkor a szervező törekszik az esélyek kiegyenlítésére.
 • A pályázat résztvevői tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy nyerés esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a pályázattal kapcsolatban nyilvánosságra hozhatja.
 • A blogok tartalmát felhasználhatjuk a Reblog Pro promóciójában.
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárulnak adatainak kezeléséhez.

9. Egyéb részvételi feltételek:

 • Az Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott pályázó téves adatszolgáltatásából eredő károkért, így különösen a regisztráció során megadott adatok hiányosságaiért, hibáiért (pl. név-, címelírás stb.), illetve a nyeremény átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért.